. No 3

" اصلاً من دیگه با تو کاری ندارم ... "

نمی دونم چرا این جمله ی آخرت
با همه ی تلخیش به دلــم نشست
شایــــد
چون مطمئن ترم کرد برای رفتن !

پ . ن :
چقدر ســاده
همه چیز را، جدی گرفته بودم !

/ 2 نظر / 10 بازدید
هانیه

من یک خواننده قدیمی و بی نظر!! وبلاگ شما هستم. هرجا برید، میام :)

یه مهربون

یه وقتی منم ساده همه چی رو جدی گرفتم شایدم بچگانه صحیح تر باشه استفاده کنم بعدشم پاکیدمش البته اسون تر پستش بود و سختتر فکرش در کل بچگانه بود یه جوری نوشتی این پست رو که انگار میخواستی اینجور بشه میخواستی باهات کارینداشته باشه میخواستی خودت درسته؟ من میخواستم میگم که بچگانه بود همه چیزش