. No 12

چرا سجــــده .. ؟!
وقتی بوسه ای بر چشمانت
به ملکــــوتم می برد..

/ 2 نظر / 14 بازدید
شهرزاد

خیلی زیبا بود.کوتاه و پر از حرف.[لبخند]

يانوس

برای تن شستن ات خزینه ای ساخته ام در چاله ی پشت دلم از صادقانه ترین اشک ها سرد بود اشک تازه ای بخواه! کیکاووس یاکیده