. No 15

از تـــــو
من چه زیبا می شوم ..
عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شوم
خیـــــالت
چون قندی است که در دلم آب نمی شود ، به انتها نمی رسد
چه سخت است ..
که در دنیــای مردانه
احساس ،‌ تا پشت چشم می آید و نمی چکد ..
احساس تا پشت لب می آید و کلمه نمی شود ..
احساس تا سر انگشتان می آید و لمس نمی شود ..
بیــــا ..
با قدم های کوچکت
قله ی بزرگ دلـــم را فتح کن
ای معجزه ی کوچک !

/ 2 نظر / 11 بازدید
یاسمن

[دست][دست][دست] نمی دونم چی بگم ... خیلی زیبا بود ... خیلی ...[گل]